AdBlue®

Màxima neteja i seguretat


AdBlue® és una solució d'urea al 32,5 %, incolora, no classificada com a perillosa que compleix amb la norma DIN 70070 (Alemana).


La solució AdBlue® redueix radicalment les emissions d'Òxids de Nitrogen i la totalitat de partícules de sutge emeses per motors dièsel dels vehicles en general i vehicles comercials en particular.

Gràcies a AdBlue® Repcasa complirà amb els requisits exigits per la norma “Euro 5” optimitzant al màxim el rendiment del motor i reduïnt el consum de combustible fins a en un 7%.


A partir de l'any 2008 i amb l'entrda en vigència de la Norma Euro 5 els principals fabricants de vehicles comercials van arribar a l'acord d'incorporar un sistema SCR amb el subministrament de *Adblue com a agent reductor complís amb èxit les normes Europees sobre emissions.

Recomanem tenir una bona estratègia de magatzematge i una òptima forma de subministrament ja que AdBlue® caduca després d'1 any de magatzematge i pot perdre la seva efectivitat a temperatures més baixes de 10ºC o més altes de 25ºC.

AdBlue® és una marca registrada de Verband der Automobilindustrie e.V.


AdBlue®

Líquid incolor a blanc. Olor: Feble amoniacal. Ph (20ºC): < 10; 100 g/l. Punt d'ebullició: 104 ºC. Pressió de vapor: 0,87. Densitat (20ºC): 1,09 – 1,26 g/cm3. Viscositat (20ºC): Aprox. 1 mPa. Solubilitat en aigua: Totalment soluble. Cristalització: Aprox. -11 ºC.

Formats:10 litres, 200 litres, 1000 litres i al major.

Tenim a la disposició dels nostres clients, la Fitxa de Dades de Seguretat del producte, que proporciona informació sobre la perillositat del mateix i les mesures a prendre per a la seva correcta aplicació.Seguretat, higiene i protecció del medi ambient

Tenim a la seva disposició el dossier amb les normes i Dades de Seguretat que compleixen els nostres productes. Aquestes dades contenen tota la informació necessària sobre la perillositat dels mateixos i els passos adequats clarament explicats per a una correcta aplicació.