Productes de manteniment de Repcasa

Productes de neteja i manteniment de la nostra línia d'automoció: Eixugaparabrisa, eixugaparabrisa professional, aigua desionitzada, ambientador, neutralitzador d'olors, neteja cristalls perfumat, neteja quadres de comandament perfumat, neta llandes perfumat, eliminador d'insectes, additiu per a combustible líquidL'aigua desionitzada Repcasa està completament lliure d'ions per a utilització en múltiples aplicacions industrials. Amb base de Monoetilenglicol i bona temperatura de protecció i biodegradabilitat. Els inhibidors de corrosió estan lliures de compostos tòxics com a Nitrits, Amines i Fosfats.L'aigua desionitzada Repcasa no conté metalls pesats que puguin desembocar en dipòsits calcaris en el circuit com poden ser el plom, ions de calci i/o magnesi. No recomanem l'ús d'aigua de l'aixeta, conté desinfectants, aigua de pou que normalment conté sals i minerals dissolts ni d'altres solucions més econòmiques que puguin generar problemes de transmissió tèrmica.


Eixugaparabrisa anticongelant -8 ºC

Mescla d'alcohols enèrgics, que proporcionen les propietats anticongelants i una gran eficàcia netejadora. Estudiat per a la neteja dels parabrises de vehicles. Ideal per a taques de brutícia toves o dures. No entela el cristall i no precisa aclarit. Aconsegueix eliminar les taques de greixos i quitrans i les incrustacions d'insectes.

Líquid transparent cristal·lí de color blau. Ph al 50 % v/v: 6,5 +/- 0.5 (Ph neutre). Punt de congelació: -8 ºC. Formació d'escuma: 20 ml./max. Desaparició: 1 S. Tacat de pintura: No decolora. Atac al cautxú: No ataca. Formats: 1 litre, 2 litre, 5 litres, 200 litres, 1000 litres.

Eixugaparabrisa anticongelant -18 ºC

Mescla d'alcohols enèrgics, que proporcionen les propietats anticongelants i una gran eficàcia netejadora. Estudiat per a la neteja dels parabrises de vehicles. Ideal per a taques de brutícia toves o dures. No entela el cristall i no precisa aclarit. Aconsegueix eliminar les taques de greixos i quitrans i les incrustacions d'insectes.

Líquid transparent cristal·lí de color blau. Ph al 50 % v/v: 6,5 +/- 0.5 (Ph neutre). Punt de congelació: -18 ºC. Formació d'escuma: 20 ml./max. Desaparició: 1 S. Tacat de pintura: No decolora. Atac al cautxú: No ataca. Formats: 1 litre, 2 litre, 5 litres, 200 litres, 1000 litres.

Aigua destil·lada desionitzada

Alcalinitat: < 1 mg CaCO3/l. Ph: 5,5 – 6,5. Conductivitat: < 2 uS/cm. Clorurs: < 1 ppm. SIO2: < 0,1 mg/l. Sulfatos: < 2 mg/l. Carbonats: No conté. Sólids disolts: < 15 ppm

Formats: 1 litre, 5 litres, 25 litres.

Tenim a la seva disposició el dossier amb les normes i Dades de Seguretat que compleixen els nostres productes. Aquestes dades contenen tota la informació necessària sobre la perillositat dels mateixos i els passos adequats clarament explicats per a una correcta aplicació.Seguretat, higiene i protecció del medi ambient

Tenim a la seva disposició el dossier amb les normes i Dades de Seguretat que compleixen els nostres productes. Aquestes dades contenen tota la informació necessària sobre la perillositat dels mateixos i els passos adequats clarament explicats per a una correcta aplicació.