Anticongelants orgànics 10% - 30% - 50% - 90%


Líquids refrigerants que aporten una protecció acuradament equilibrada contra els canvis extrems temperatura i corrosió per òxid en l'alumini, metall d'ús freqüent en la construcció dels radiadors. Els nostres anticongelants compleixen perfectament els límits relatius que els fabricants inclouen en les seves especificacions referents a l'alumini i els seus aliatges.Els nostres líquids refrigrerants usen additius especials que eleven el punt d'ebullició, redueixen el de congelació, són altament anticorrosius i lubrifiquen perfectament la bomba d'aigua. Els colorants dels nostres refrigerants detecten i indiquen la detecció de possibles fugides permetent assegurar la seva efectivitat, durada i resistència.


Anticongelant 30% Rosa Especial alumini

Propietats anti-corrosives, anti-incrustants, anti-bullicionants i antiescumants. Compost a força de Etilenglicol. Detector de fugides. Supera els límits establerts per les normes UNE 26.361/88, SAE J-1034, ASTM D 3306, ASTM D 4985 y BRITISH STANDARD 6580. Líquid transparent cristalí de color rosa. Densitat: 1,04 + 0,005 gr./cm3. Ph al 50 % v/v: 8 +/- 0.5. Punt de congelació: - 18 ºC máx. Punt d'ebullició: 126 ºC min. Reserva alcalina: 13 ml. CLH 0,1 N min. Formació d'escuma: 20 ml./máx. Desaparició: 2S. Cendres: 1,5% máx. No decolora i no ataca al cautxú. Formats: 1l., 5 l., 200 l., 1000 l.

Anticongelant 30% Verd Especial alumini

Propietats anti-corrosives, anti-incrustants, anti-bullicionants i antiescumants. Compost a força de Etilenglicol. Detector de fugides. Supera els límits establerts per les normes UNE 26.361/88, SAE J-1034, ASTM D 3306, ASTM D 4985 y BRITISH STANDARD 6580. Líquid transparent cristalí de color rosa. Densitat: 1,04 + 0,005 gr./cm3. Ph al 50 % v/v: 8 +/- 0.5. Punt de congelació: - 18 ºC máx. Punto d'ebullició: 126 ºC min. Reserva alcalina: 13 ml. CLH 0,1 N min. Formació d'escuma: 20 ml./máx. Desaparició: 2S. Cendres: 1,5% máx. No decolora i no ataca al cautxú. Formats: 1l., 5 l., 200 l., 1000 l.

Anticongelant 50% Gorc Especial alumini

Propietats anti-corrosives, anti-incrustants, anti-bullicionants i antiescumants. Compost a força de Etilenglicol. Detector de fugides. Supera els límits establerts per les normes UNE 26.361/88, SAE J-1034, ASTM D 3306, ASTM D 4985 y BRITISH STANDARD 6580. Líquid transparent cristalí de color rosa. Densitat: 1,04 + 0,005 gr./cm3. Ph al 50 % v/v: 8 +/- 0.5. Punt de congelació: - 18 ºC máx. d'ebullició: 126 ºC min. Reserva alcalina: 13 ml. CLH 0,1 N min. Formació d'escuma: 20 ml./máx. Desaparició: 2S. Cendres: 1,5% máx. No decolora i no ataca al cautxú. Formats: 1l., 5 l., 200 l., 1000 l.

Anticongelant 50% Rosa Especial alumini

Propietats anti-corrosives, anti-incrustants, anti-bullicionants i antiescumants. Compost a força de Etilenglicol. Detector de fugides. Supera els límits establerts per les normes UNE 26.361/88, SAE J-1034, ASTM D 3306, ASTM D 4985 y BRITISH STANDARD 6580. Líquid transparent cristalí de colorrosa. Densitat: 1,04 + 0,005 gr./cm3. Ph al 50 % v/v: 8 +/- 0.5. Punt de congelació: - 18 ºC máx. d'ebullició: 126 ºC min. Reserva alcalina: 13 ml. CLH 0,1 N min. Formació d'escuma: 20 ml./máx. Desaparició: 2S. Cendres: 1,5% máx. No decolora i no ataca al cautxú. Formats: 1l., 5 l., 200 l., 1000 l.

Anticongelant 90% Groc Especial alumini

Propietats anti-corrosives, anti-incrustants, anti-bullicionants i antiescumants. Compost a força de Etilenglicol. Detector de fugides. Supera els límits establerts per les normes UNE 26.361/88, SAE J-1034, ASTM D 3306, ASTM D 4985 y BRITISH STANDARD 6580. Líquid transparent cristalí de color rosa. Densitat: 1,04 + 0,005 gr./cm3. Ph al 50 % v/v: 8 +/- 0.5. Punt de congelación: - 18 ºC máx. d'ebullició: 126 ºC min. Reserva alcalina: 13 ml. CLH 0,1 N min. Formació d'escuma: 20 ml./máx. Desaparició: 2S. Cendres: 1,5% máx. No decolora i no ataca al cautxú. Formats: 1l., 5 l., 200 l., 1000 l.
Seguretat, higiene i protecció del medi ambient

Tenim a la seva disposició el dossier amb les normes i Dades de Seguretat que compleixen els nostres productes. Aquestes dades contenen tota la informació necessària sobre la perillositat dels mateixos i els passos adequats clarament explicats per a una correcta aplicació.